Formy płatności

§ 4. Opłaty za parkowanie w strefie uiszcza się z chwilą rozpoczęcia parkowania poprzez:
1) wykup biletu w urządzeniu kasującym przy użyciu monet o nominałach 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł, 2 zł, i 5 zł lub karty strefowej;
2) wykup abonamentu;
3) wniesienie opłaty zryczałtowanej;
4) wysłanie wiadomości tekstowej SMS.

UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 r.