Zmiany na ulicy Mariackiej

Szanowni Państwo,

wkrótce będą zmiany na odcinku ul. Mariackiej między ulicami Koński Kierat,
a ul. Grodzką
. Wjazd na ten odcinek ulicy dozwolony będzie tylko i wyłącznie dla osób którym zostaną wydane specjalne „Karty dojazdowe Stare Miasto”. W najbliższym czasie opublikowany zostanie wykaz adresów uprawnionych do otrzymania takiej karty.

WAŻNE:
1. Karta dojazdowa Stare Miasto – nie upoważnia do zajmowania miejsc parkingowych
na terenie płatnego parkingu niestrzeżonego.

2. Karta dojazdowa Stare Miasto – będzie wydawana bezpłatnie w siedzibie
SPP przy ul. Wojska Polskiego 105. Termin wydawania zostanie opublikowany później.

3. Odcinek ul. Mariackiej na których wjazd możliwy jest za okazaniem Karty dojazdowej Stare Miasto pozostaje nadal w obszarze strefy płatnego parkowania.