Reklamacje

Wydział Parkowania i Roweru Miejskiego

SPP Szczecin

al. Wojska Polskiego 105, 70-483 Szczecin
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00
Telefon: 91 4809015
adres

Numer telefonu w kodzie QR
(zeskanuj i zadzwoń):

Reklamacje QR