Zmiany w SPP

Liczba zarejestrowanych samochodów w Szczecinie przekracza dziś 300 tys. To dwa razy więcej w porównaniu z 2005 rokiem. 88 tys. aut codziennie wjeżdża do Szczecina z zewnątrz. Średnia liczba wolnych miejsc w strefie spadła do krytycznego poziomu 2,9 proc. Jeszcze gorzej jest na obrzeżach strefy. Tymczasem pożądany wskaźnik to 15-30 proc.

Zbyt mała rotacja aut w centrum miasta jest spowodowana przede wszystkim nadmierną liczbą abonamentów i opłat zryczałtowanych. Pojazdy z opłatami długoterminowymi zajmują połowę strefy.

Przyjęta przez Radę Miasta Szczecin 22 września 2020 roku uchwała zmienia strukturę cennika i przesuwa ciężar poboru opłat z abonamentów, opłat zryczałtowanych – na opłaty krótkoterminowe dostępne w parkomatach bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnych MobiParking czy SkyCash.

Zmienia też granice strefy.

Nowe zasady funkcjonowania SPP wejdą w życie 31 marca 2021 roku.

Informacje:
Komunikat prasowy ws zmian w SPP
Uchwała zmieniająca granice i zasady działania SPP
SPP w nowych granicach
Mapa strefy z linią autobusową nr 90
Uchwała o płatnych parkingach niestrzeżonych