Opłaty jednorazowe

Taryfikator obowiązuje od 03.09.2012 r.

UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Parkomaty posiadają możliwość przyjmowania opłaty po godzinach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i przenoszenia jej na następny dzień funkcjonowania strefy.