Granica strefy

Od 01.10.2012 r. obowiązują następujące granice SPP
(kliknij na mapę aby powiększyć)

Przedmiotowa mapa ma jedynie charakter poglądowy.
Zasięg terytorialny Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie
wyznaczony został uchwałą.

Wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w strefie zawierają załączniki nr 1 i 2
do uchwały.

UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 r.