Opłata dodatkowa

§ 7. Za nieopłacone parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 50 zł;
2) 30 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieopłaconego parkowania.

UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Wpłaty można dokonać w kasach:

al. Wojska Polskiego 105
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00