Podstrefy

Od 03.09.2012 r. SPP dzieli się na 2 podstrefy z nowym taryfikatorem opłat:

§ 2. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin.
2. Strefa dzieli się na podstrefy, o zróżnicowanych opłatach za parkowanie:
1) podstrefa A – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym
w załączniku do rozporządzenia, z umieszczoną dodatkową informacją „Podstrefa A”, umieszczoną na czerwonym tle;
2) podstrefa B – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym
w załączniku do rozporządzenia, z umieszczoną dodatkową informacją „Podstrefa B”, umieszczoną na żółtym tle.

3. Wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w strefie zawierają załączniki nr 1 i 2
do uchwały.

Mapa Strefy Płatnego Parkowania

spp_znaki_DWIE_PODSTREFY_2012§ 3. 1. Parkowanie pojazdów samochodowych w strefie jest płatne w dni robocze
(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem 2 maja,
24 i 31 grudnia
i innych okresów przy wystąpieniu szczególnie uzasadnionych okoliczności.

UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 r.