Abonamenty

Taryfikator obowiązuje od 03.09.2012 r.

3) opłaty zryczałtowane:
a) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla osoby niepełnosprawnej – 10 zł,
b) opłata zryczałtowana 6 miesięczna dla mieszkańca strefy – 48 zł,
c) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla mieszkańca strefy – 96 zł,
d) opłata zryczałtowana 12 miesięczna wydawana na okres od 1 września do 31 sierpnia
dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz żłobków – 10 zł,
e) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla właściciela pojazdu elektrycznego, hybrydowego, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km – 10 zł.

UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 r.