Wzory dokumentów do pobrania

SPP Szczecin
Oświadczenie osoby niepełnosprawnej
(wersja PDF)